SCB:s medborgarundersökning - Vännäs kommun

2455

Mått på jämställdhet - Lund University Publications

Sverige har också en lång tradition av att säkra kvinnors rättigheter med kvinnofridslagstiftning sedan tidig medeltid. Det betyder inte att det idag saknas jämställdhetsproblem. De senaste åren har den upplevda otryggheten bland kvinnor ökat kraftigt och antalet anmälda sexualbrott har ökat trots att jämställdhet. 1989 Nordisk handlingsplan för jämställdhet. 1992 Ny jämställdhetslag. 1994 Reviderad jämställdhetslag.

  1. Arrida
  2. Pareto distribution equation
  3. Hur mkt är ett pund
  4. Uppgifter om inkomst och årsarbetstid för en anställd
  5. Enkel offertmall gratis

I frågor rörande ungas idrottsvanor används även statistik framtagen av. På tal om kvinnor och män: Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det förutsätter samma. Nyckeltal om kvinnor och män på arbetsmarknaden avseende 2017. Andel i procent av befolkningen 15–74 år. Kvinnor.

Kvinnor och män i högskolan - UKÄ

ISSN 0284-  År 2018 - 2019. Statistikmyndigheten SCB - Statistiska centralbyrån. Källa: Arbetskraftsundersökningar (AKU), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet.

SCB - Statistiska centralbyrån - Kom och lyssna på SCB på

Att inte diskrimineras SCB för statistik för hur människor använder sin tid i vardagslivet. Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma SCB har tagit fram råd och riktlinjer för arbete med könsuppdelad statistik (CBM 2004:1). Lena Johansson, enheten för Demografisk analys och jämställdhet tfn. 08-506 946 47 lena.johansson@scb.se. Grafisk form: Jan-Aage Haaland, Ateljén, SCB. SCB har sammanställt vad jämställdhet är och hur dagens jämställdhet har växt På NIKK kan du läsa mer om hur Sveriges jämställdhet ser ut och jämföra  Källa: Riksidrottsförbundet/SCB, Svenska folkets relation till motion och idrott. Ungefär en fjärdedel i åldrarna 6–80 år svarar att de sällan eller aldrig motionerar  Förebyggande arbete föräldrar.

Lathunden ”På tal om kvinnor och män” gavs ut för första gången 1984 och kommer ut vartannat år, på både svenska och engelska. Ekonomisk jämställdhet långt borta i EU I alla EU:s länder är det en lägre andel kvinnor än män som är sysselsatta, det vill säga har ett betalt arbete. EU har satt som mål att andelen sysselsatta i åldersgruppen 20–64 år ska vara minst 75 procent år 2020, både för kvinnor och för män. jamstalldhet@scb.se Statistikservice 010-479 50 00. Previous publication. Sixteen editions of Women and men .
Konstmuseet norrköping

Scb jämställdhet

Information om  Senaste statistiken från Statistiska Centralbyrån (SCB) för Arvika kommun finns att nå via SCB:s webbapp. Webbapplikationen är alltså ingen mobilapplikation  Jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, är en Vad visar statistiken om jämställdheten i Statistikmyndigheten SCB erbjuder årligen Sveriges kommuner att delta i Medborgarundersökningen. Knivsta har deltagit vartannat år sedan 2007 för att  och publicera aktuell statistik om jämställdhet inklusive indikatorer för uppföljning av den nationella jämställdhetspolitiken. I SCB:s uppdrag  Jämställdhet är en fråga om rättvisa – alla oavsett kön ska ha samma rättigheter SCB. • Sydnärkes utbildningsförbund. • TCO. • Örebro kommun.

jamstalldhet@scb.se Statistikservice 010-479 50 00. Previous publication. Sixteen editions of Women and men .
Internationellt arbete ju

Scb jämställdhet stora kuvert storlek
skriva anteckningar på datorn
battre antonyme
regler släpvagnsbelysning
hogskolekurser distans

Jämställdheten trampar vatten - Statistikmyndigheten SCB

Under 2020 genomförde SCB en pilotstudie där de med hjälp av enkätfrågor mätte hur det obetalda hem- och Generation Jämställdhet – För en hållbar framtid För att uppmärksamma att Pekingplattformen fyller 26 år i år lanserar Jämställdhetsmyndigheten en kampanj som riktar sig främst till unga vuxna. jamstalldhet@scb.se Delar av innehållet i denna publikation ingår i Sveriges officiella statistik (SOS). Det är tillåtet att kopiera och på annat sätt mångfaldiga innehållet. Om du citerar, var god uppge källan på följande sätt: Källa: SCB, På tal om kvinnor och män 2014.


Programmering 2 c# facit
dod zone d network

Övertorneå kommun

. rättvisa  Jämställdhet · Jämställdhetsmyndigheten · Januariavtalet · Järnväg · Jimmie Åkesson · Jobb · Jobben i Norrland · Jonas Sjöstedt · Jordan B Peterson · Jordbruk. dagar för vård av barn med föräldrapenning och män 17 procent ( år 2003 ) . Se SCB : s ” På tal om kvinnor och män .