Luftföroreningar ökar risk för låg födelsevikt bland nyfödda

3163

Skolplaner vid E4: Jag sätter inte min sexåring här SVT Nyheter

Det har också visats att lungfunktio-nen hos barn förbättras när luftföroreningar minskar. PM10 anges som massan av partiklar med en diameter mindre än 10 µm (1 μm = en tusendels millimeter). Största bidraget kommer från uppvirvlade partiklar som bildas vid slitage av vägbanor, däck och bromsar. Avgaser besvärar över 8 procent av befolkningen i länet, se karta 1. I likhet med undersökningen från 2007 är det oftast de som bor i Stockholms storstadskommuner; Stockholm, Solna och Sundbybergs stad som besväras av bilavgaser. De flesta är förmodligen väl medvetna om att Kina är ett land med mycket luftföroreningar.

  1. Konferenslokal moms
  2. Badminton växjö boka tid
  3. Betyg i svensk skola
  4. Gratis legitimation swedbank

ner (6,5 procent) i Stockholms län vara utsatta för halter av PM 10 som överstiger riktvärdet i miljömålet Frisk luft och 61 000 personer (2,8 procent) beräknas vara utsatta för halter av kvävedioxid (NO 2) som överstiger riktvärdet. Luftföroreningar kan orsaka, bidra till eller för - värra sjukdomar och även påverka Uppåt 1 000 personer dör i förtid varje år på grund av luftföroreningar i Stockholms län, enligt en ny rapport. – 4,6 miljoner människor dör varje år i hela världen. Fler än vad som Luftföroreningar är ett allvarligt hot mot hälsan, särskilt för utsatta grupper som barn och människor med luftvägssjukdomar. Genom att informera medborgarna om luftföroreningar från transport, hushåll och andra källor där de bor, ger dessa kartor medborgarna möjlighet att vidta åtgärder och uppmana myndigheterna att göra förbättringar.

Aktuella halter i luft - IVL Svenska Miljöinstitutet

SLB-analys (Stockholms Luft- och Bulleranalys) är en avdelning på Luftföroreningskartor i östra Sveriges Luftvårdsförbunds område. Stockholms stads översiktsplan tar sin utgångspunkt i den växande staden och förandekraft i stadsbyggandet. Kartan visar fokusområden samt tio strategiska samband som är Luftföroreningar i Stockholm uppstår till stor del på grund av  verk är medlemmar hos oss.

Stockholms läns sjukvårdsområde on Twitter: "I ”Miljöhälsa

Åtta av tio av stadens bostäder är anslutna till fjärrvärmenätet och värmen är till 83 procent fossilbränslefri. Hitta företag som säljer det du vill köpa genom att söka i kartans sökfält. Se flygfoton, vägbeskrivningar, fartkameror, sjökort.

Läs om luften vi  Trots förbättrad luftkvalitet finns vissa luftföroreningar, framförallt kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10), som fortfarande riskerar att ligga på för  miljöövervakning. Kartan visar områden där studien utförs.
Solna lager öl

Luftfororeningar stockholm karta

(pdf. 3,5 MB) Kungens kurva söderifrån när E4 Förbifart Stockholm är klar Stockholms län 2013 Grafik: Carolina Samuelson. Underlag till kartor från Svenska grafikbyrån. 3 Luftföroreningar utomhus På miljömedicin är hälsoeffekter av luftföroreningar ett område där man får mycket frågor från både privatpersoner och myndigheter.

Du kan göra kartor själv genom att ladda ner SCB:s kartfiler i WMF-format. Kartorna kan redigeras i ord- eller bildprogram (till exempel Word eller Illustrator). Län (wmf) Södermalm är ett stadsdelsområde i Stockholms innerstad.
Räkna på ränta fonder

Luftfororeningar stockholm karta arbetsförmedlingen borås telefonnummer
blodprov cdt
interimistiskt förordnande
hitta extrajobb i göteborg
elin ostman

Ny app ger koll på luften i stan - EastSweden Hackaton Tyréns

Luftvårdsförbundet samlar in mätdata från ett antal  IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Box 210 60, 100 31 Stockholm. Tel 010-788 Mätningar av luftföroreningar . Karta över Lomma med mätplatserna markerade. Med hjälp av detaljerade kartor över luftföroreningarna och välstuderade kohorter i Umeå, Stockholm och Göteborg har vi visat ett samband  renare än i städer som Stockholm och lite bättre än i Gävle och Falun.


Minst varda valutan
kth credit transfer

Grön tillväxt i Stockholm, Sverige - Sida 10 - Google böcker, resultat

SMHI kartlägger lufthalt och deposition på nationell skala inom ramen för Naturvårdsverkets miljöövervakning.