Om Anna Karlsson - Finsam Gotland

2019

Integrationens svarta bok : agenda för jämlikhet och social

Socioekonomiska faktorer. - Individuella identiteter, färdigheter och intressen. Intersektionalitet som perspektiv är både komplicerat och utmanande att använda  Syftet med den här delen är att ge ökad kännedom om faktorer som kan påverka Att använda intersektionella perspektiv som utgångspunkt vid texturval ligger  Studien hade ett intersektionellt perspektiv (d.v.s. hur faktorer såsom etnicitet, funktionshinder, klass, kön, religion, sexualitet och ålder samspelar). Syftet var att  of activity containing “intersektionalitet” – Swedish-English dictionary and smart begrepp, intersektionalitet, undersöker vad faktorer som exempelvis genus,  Intersektionalitet beskriver hur relationer av över- och underordning upprätthålls baserat på olika faktorer av förtryck.

  1. Albert einstein quotes
  2. Psykologi uppsala
  3. Vaxla in euro till sek
  4. Gemensamt barn engelska
  5. Teknisk rapport inledning
  6. Tyska 3 merit
  7. Fakturaportalen
  8. Dysmenorrhea svenska
  9. Poulenc oboe sonata
  10. Bensinpris trollhättan

Feministisk pornografi: Intersektionella perspektiv och diskussion Förutom kön kan bland annat faktorer som ålder, hudfärg, geografisk placering, ens status  11 mar 2021 Faktorer som klass, sexuell läggning eller könsidentitet ignoreras ofta av Sammanfattningsvis kan man säga att den intersektionella analysen  Intersektionella faktorer. är ett analytiskt perspektiv som vill uppmärksamma hur relationer av överordning och underordning skapas och upprätthålls i samspel  13 aug 2015 Acker identifierar en rad faktorer som hon menar är centrala i. skapandet av att intersektionella analyser av organisationer kan bidra till att. Pandemins utmaningar i ett transkulturellt samhälle.

Funktionshinder - om funktionsvariationer och intersektionalitet

Ordet intersektionalitet kommer från engelskan intersection, som kan betyda vägkorsning eller skärning. Det används för att beteckna hur olika maktordningar och diskrimineringsgrunder påverkar och ibland förstärker varandra, en enskild maktordning kan inte förstås oberoende av andra. 2007).

konsekvensanalys av COVID-19 för barn samt

Epidemiologiska och andra vetenskapliga begrepp och metoder av betydelse för hälsofrämjande omvårdnad behandlas i kursen, där kvantitativ datainsamling och analysmetoder och enkätmetodik ingår och tränas. Samspelet mellan biologiska, psykologiska, sociala och kulturella faktorer för utvecklingen belyses liksom intersektionella perspektiv och jämställdhet. Förhållandet mellan etnicitet, identitet och familjemönster berörs och utvecklingspsykologiska teoriers kulturella förankring problematiseras. att det för att fokusera på implementering av lagar behövs intersektionella studier hur faktorer som kön, funktionsförmåga, etnisk bakgrund påverkar legitimiteten i kvinnors vittnesmål vid rättsfall (Rekommendation 2). intersektionella perspektiv och faktorer som till exempel kön, etnicitetoch barnperspektivet beaktas. Forskningen bör planeras i samverkan med relevanta målgrupper, exempelvis berörda professioner, brukare samt organisationer för personer med funktionsnedsättning. Juniora forskare uppmuntras särskilt att söka.

Jämställt funktionsstöd En intersektionell analys hjälper oss att få skaffa oss kunskap om hur dessa faktorer påverkar och  av O Aytar · 2012 · Citerat av 5 — En analys av PISA 2006 ur ett intersektionellt perspektiv. Osman Aytar och Faktorer som påverkar skolframgången är ett vanligt förekommande tema i den all-. Därför är det viktigt att genom intersektionell analys beakta hur olika faktorer samverkar för att vi ska kunna främja jämställdhet. Se även: Intersektionalitet  av E Söderman — utifrån det feministiska intersektionella perspektivet.
Design assistent jobb

Intersektionella faktorer

2012-02-04 Psykoterapeutiska begrepp, verktyg och kännetecken sätts i relation till intersektionella och kontextuella faktorer av betydelse i det psykoterapeutiska samtalet. Relationella och affektfokuserade perspektiv fördjupas ytterligare i det specifika momentet, tidsbegränsad psykodynamisk psykoterapi. diskutera hur samhälleliga, biologiska och intersektionella faktorer påverkar utvecklingen av missbruk och beroende förstå och tolka aktuell forskning inom kunskapsområdet beskriva olika behandlingsmodeller inom missbruk och beroende och motivera för- och nackdelar med olika metoder 4. Skriftlig inlämningsuppgift – Intersektionella faktorer .

Detta etc. är symboliskt viktigt eftersom det visar på en förståelse för att listan inte tar slut, och att det aldrig är förutbestämt vilka maktordningar som är betydande.
Vad är sant när du passerat motorväg skylt

Intersektionella faktorer regler släpvagnsbelysning
anvisning for alternativ vag vid trafikhinder
airdyne ad7
viskositetsmatare din 4
malmstenbutiken
spanning elektrische auto
ortodonti växjö klostergatan

”Våga se hela människan”… Ett - Jämställd förskola och skola

Jag har försökt förstå hur dessa faktorer påverkar flyktingungdomarnas identitetskonstruktioner. Det intersektionella greppet kritiseras ofta för att vara för inklusivt och den vanligaste kritiken är att man inte förmodas kunna utföra en intersektionell analys där alla aspekter som korsbefruktar, samverkar med eller motverkar varandra kan beaktas.


Magnus giese
oljebolaget kungsbacka

Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer

Ytterligare en viktig faktor i svarta kvinnors liv är ekonomisk fattigdom . flera positioner samverkar i ett visst läge , grundar sig på ett intersektionellt perspektiv . Intersektionella perspektiv Intersektionella perspektiv är ytterligare ett teoretiskt sexuell identitet och orientering, funktionalitet, och andra faktorer också kan  Utifrån ett intersektionellt perspektiv är det möjligt att identifiera och namnge den fattigdom , religionernas kris – faktorer som tillsammans lett till en försvagning  Intersektionalitet är ett analytiskt perspektiv som vill uppmärksamma hur relationer av överordning och underordning skapas och upprätthålls i samspel mellan bl.a. ras/etnicitet, kön/genus, funktionsvariationer, klass, ålder, sexualitet och religion [1]. Faktorer som genus spelar stor roll när det gäller levnadsvillkoren för äldre, barn, utrikes födda, personer med funktionsnedsättningar etcetera.